Google SSO

Hướng dẫn tạo mới tài khoản và truy cập nhanh chóng thông qua Google

Từ Uptin.vn, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký (FREE)" để bắt đầu đăng ký tài khoản hoặc truy cập nhanh tại đây

Clip hướng dẫn

Nút đăng ký -> Tài khoản Google -> Cho phép đồng bộ Calendar -> Hoàn thành

Giao diện tổng quan

Last updated