🎯Dịch vụ Marketing thuê ngoài

Chúng tôi sẽ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho bạn.

 • Số lượng Lead: 100-500 (Tùy ngành nghề)

 • Báo cáo sau khi hoàn thành (Tên, UID, sđt, email, giới tính, vị trí, đang có nhu cầu về...)

 • Chi phí: 2 triệu

Chúng tôi sẽ đăng bài quảng cáo của bạn vào các group và page Facebook.

 • Bạn có thể tùy chọn mục tiêu (Giới tính, độ tuổi, vị trí, tổng thành viên, nhóm công khai...)

 • Số lượng nhóm sẵn có: 100 ngàn nhóm+

 • Số lượng thành viên: 63 triệu+

 • Ngành nghề: Tất cả

 • Báo cáo tổng kết sau 3 ngày làm việc

 • Chi phí: 1000đ /nhóm

Chúng tôi sẽ xây mới hoặc tiếp tục nuôi nhóm Facebook của bạn.

 • Số lượng bài viết: 30-60 bài/tháng

 • Chi phí: 500k/tháng

Chúng tôi sẽ xây mới hoặc tiếp tục nuôi trang Fanpage của bạn.

 • Số lượng bài viết: 30 bài/tháng

 • Chi phí: 500k/tháng

Chúng tôi sẽ xây mới hoặc tiếp tục nuôi Linkedin của bạn.

 • Số lượng bài viết: 30 bài/tháng

 • Chi phí: 500k/tháng

Chúng tôi sẽ viết bài chuẩn SEO cho website của bạn.

 • Số lượng bài viết: 30 bài/tháng

 • Chi phí: 500k/tháng

-> Add Zalo tư vấn

Last updated